Spiritual – Tâm Linh Huyền Bí – LSNGOC

Thầy Lương Minh Đáng & Ngành Nhân Điện

by admin on Jul.28, 2010, under Thầy Lương Minh Đáng

Giáo sư, Bác sĩ, Tiến sĩ, Huân tước, Đại hiệp sĩ: Prof. Dr. Sir Master Lương Minh Đáng - D.Ac.,M.D.(TM)., Ph.D., D.Sc., K.St.J ( Knight Commander). Người Thầy  – Vị sáng lập của Trường Học Năng Lượng Vũ Trụ – Nhân Điện, sinh ngày 30 tháng 01 năm 1942 tại thành phố Mỹ Tho miền nam Việt Nam. Năm 1985, Thầy Lương Minh Đáng đã di trú sang Hoa Kỳ và sau đó đã nhập quốc tịch Mỹ. Tại đây ngành Nhân Điện được sáng lập nên với danh xưng đầu tiên” Tâm linh – Con người – Thiền định” – S.H.Y và nay có tên là” Nhân Loại – Giác ngộ – Tình thương” – M.E.L.
Thầy Lương Minh Đáng đã giúp nhiều người có được sức khỏe tốt và số người yêu cầu sự giúp đỡ (miễn phí) đã gia tăng đáng kể. Với sự khuyến khích và lời yêu cầu của số đông người, vào ngày 20 tháng 7 năm 1989, Thầy Lương Minh Đáng đã dạy Khóa Học Cấp 1 đầu tiên cho một nhóm gồm 27 học viên tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trong những năm sau đó, Thầy đã tiếp tục dạy học tại nhiều quốc gia với sự hiện diện của Thầy hoặc qua hệ thống truyền hình.

Vào tháng 9 năm 1994, Thầy Lương Minh Đáng đã được Trường Đại Học Quốc Tế Mở Rộng Y Học Bổ Sung (Colombo, Sri Lanka) trao tặng bằng Tiến Sĩ (Ph.D.) Y Học Bổ Sung tại thành phố Munich, Đức Quốc. Vào tháng 4, năm 1996, Thầy Lương Minh.Đáng được Trường Đại Học Quốc Tế Mở Rộng Y Học Bổ Sung trao tặng chức vị Tiến Sĩ Khoa Học Danh Dự, chính thức bổ nhiệm chức vụ: Giáo sư của Trường Đại học này kể từ từ tháng 11 năm 1997. Ngoài ra, Thầy còn được học viện tuyên dương trao Tước vị Huân tước , được mời làm Thành viên Hội đồng Quản trị tối cao của Trường Đại học nói trên. Năm 2000, trong kỳ Đại hội kỳ thứ 38 “ The World Congress of the Unified New Medicine Beyond 2000”, Thầy Lương Minh Đáng đã được tước phong danh vị: Đại hiệp sĩ” KNIGHT COMMANDER”.

Trường Đại học Quốc tế Mở rộng Colombo, Srilanka được thành lập theo Bản Tuyên Ngôn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới năm 1962, và đã được Tổ Chức Liên Hiệp Quốc thừa nhận những đóng góp cho sự Hòa Bình theo Hiến Chương LHQ do quyết định số: 35/35/5/XI/1980 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
Do những đóng góp của mình trong:
-         Sự nghiệp khảo sát các ứng dụng Năng Lượng, Nhân Loại và Vũ Trụ để chữa lành các chứng bệnh của Loài Người và gia tăng các sản phẩm nông nghiệp.
-          Chữa bệnh miễn phí với các kết quả tốt cho hơn 30 triệu người trên 64 Quốc gia trên khắp Thế Giới.
Thầy Lương Minh Đáng đã được Tổ chức Albert Schweitzer trao giải thưởng Albert Schweitzer Award 2001 từ Quỹ Tài Trợ Albert Schweitzer tháng 11/2001,vì những thành quả Nhân đạo và Từ thiện của Thầy, với sự đề cử của trên 100 Tổ chức và nhiều Nhân Vật nổi tiếng trong ngành Y học.
Tháng 11 năm 2002, Phân Khoa Trị Liệu bằng Năng Lượng Con Người và Vũ Trụ đã được thành lập tại Trường Đại Học Quốc Tế Mở Rộng Y Học Bổ Sung (Colombo, Sri Lanka). Thầy Lương Minh Đáng đã được giao phó trách nhiệm Chủ Nhiệm của Phân Khoa mới thành lập, và đồng thời kiêm chức vị Phó Hiệu Trưởng Bộ Ngoại Vụ của cùng Trường Đại Học.
Công việc truyền bá của ngành Năng Lượng Vũ Trụ đã phổ biến khắp Bắc Mỹ Châu cũng như các quốc gia khác trên lục địa Âu Châu, Á Châu, Trung và Nam Mỹ Châu, cũng như Phi Châu và Úc Châu. Từ tháng 7 năm 1989 đến tháng 8 năm 2007, Thầy Lương Minh Đáng đã truyền dạy từ Khóa Cấp 1 đến Khóa Cấp 20 (Khóa Ứng Dụng Khoa Học Tâm Linh II). Kể từ nhóm đầu tiên gồm 27 học viên, tổng số học viên của Trường Năng Lượng Vũ Trụ vào thời điểm hiện tại có khoảng 3 triệu hành giả bao gồm những bối cảnh văn hóa, tuổi tác, chủng tộc, và tôn giáo khác nhau, từ hơn 60 quốc gia trên khắp 5 châu. Số lượng người đã từng được truyền năng lượng miễn phí có khoảng vài triệu người.
Bác Sĩ  Nguyễn Thu Thủy-Theresa và Thầy Lương Minh Đáng
Trong năm 1998 Thầy Lương Minh Đáng đã kết hôn với Bác Sĩ Theresa Thu-Thủy Nguyễn, trong năm 2000 Thầy Lương Minh Đáng cùng Bác Sĩ Nguyễn định cư tại Melbourne, Úc Châu, và sau đó Thầy đã nhập quốc tịch Úc Châu.
Sau sự kiện quá cố của Thầy Lương Minh Đáng tại Melbourne, Úc Châu vào ngày 12 tháng 8 năm 2007, quả phụ của Thầy, Bác Sĩ Theresa Thu-Thủy Nguyễn đã trở thành Trưởng phân khoa Nhân Điện tại Trường Đại Học Quốc Tế Mở Rộng Y Học Bổ Sung (Colombo, Sri Lanka) thay Thầy Đáng và trở thành một trong những Giảng viên hàng đầu của Trường Học Năng Lượng Vũ Trụ, cùng hàng trăm Giảng viên xuất sắc của Ngành đang tiếp nối theo sứ mệnh của Thầy.
Bác Sĩ Theresa Thu-Thủy Nguyễn sinh ngày 27 tháng 11 năm 1957 tại Thành phố Sài Gòn, Việt Nam và Cô đã di trú đến Úc Châu vào năm 1979. Cô Thủy đã đậu bằng Cử Nhân Y Khoa và Phẩu Thuật tại trường Đại Học Melbourne, Úc Châu (1988) và vào năm 1997 Cô Thủy được Trường Đại Học Quốc Tế Mở Rộng Y Học Bổ Sung (Colombo, Sri Lanka) cấp bằng Tiến Sĩ (Ph.D.).
Bác Sĩ Theresa Thủy hiện nay nhậm chức Chủ Nhiệm của Phân Khóa Trị Liệu bằng Năng Lượng Con Người và Vũ Trụ tại Trường Đại Học Quốc Tế Mở Rộng Y Học Bổ Sung, và đồng thời kiêm chức vị Phó Hiệu Trưởng Bộ Ngoại Vụ của Trường Đại Học. Hiện nay Bác Sĩ Theresa Thủy là Chủ Tịch của Học Viện Năng Lượng Con Người, Vũ Trụ và Tâm Linh (HUESA).
Ngành học Năng Lượng Vũ Trụ, được sáng lập bởi Thầy Lương Minh Đáng, đã được biết đến và được giảng dạy tại nhiều quốc gia qua những danh xưng khác nhau: Năng Lượng Con Người và Vũ Trụ (HUE), Tâm Linh Con Người Thiền Định (SHY), và Nhân Loại Giác Ngộ Tình Thương (MEL). Tuy nhiên tất cả chỉ là một: Ngành Nhân Điện.
Master Luong Minh Dang – the founder of the Universal Energy School – was born in My Tho, Southern Vietnam, on 30 January 1942. In 1985, Master Dang migrated to the USA and he was later granted USA citizenship.

Master Dang helped many people to have a better health and the number of people who asked for help (free of charge) increased considerably. Therefore, with the encouragement of and request from friends and acquaintances in 20 July 1989, Master Dang taught the first Level 1 Seminar to a group of 27 students in California. Afterwards he started teaching in many countries either in person or through videoconference.

In September 1994, Master Dang was awarded the title of Doctorate (Ph.D.) in Complementary Medicines in Munich, Germany by the Open International University for Complementary Medicines (Colombo, Sri Lanka). In April 1996, Master Dang received the title of Honorary Doctor of Sciences from the Open International University for Complementary Medicines and in 2000 he received the Doctor of Medicine Degree (M.D.) on Traditional Medicines by the Open International University for Complementary Medicines. In 2002 he received the Albert Schweitzer Award from the Albert Schweitzer Foundation for his humanitarian work.

In November 2002, the Human and Universal Energy Healing Faculty was established at the Open International University for Complementary Medicines (Colombo, Sri Lanka). Master Dang was appointed Dean of the newly-created Faculty and Vice-Chancellor for International Affairs at the same University.

The teaching of the Universal Energy method spread in North America as well as in several countries in Europe, Asia, Latin America and the Caribbean, Africa and Australia. From July 1989 through August 2007, Master Dang taught from Level 1 to Level 20 (Seminar on the Applications of Spiritual Science II). From the first group of 27 students, the total number of Universal Energy students at present is about 3 million people of different cultural background, ages, races and religions in over 60 countries in 5 continents. The number of people who received an energy transfer free of charge is estimated to be in the millions.

In 1998 Master Dang married Dr. Theresa Thu-Thuy Nguyen and in 2000 he moved to Melbourne, Australia, where he was later granted Australian citizenship.

After the passing of Master Dang in Melbourne, Australia on 12 August 2007, his widow, Dr. Theresa Thu-Thuy Nguyen, has taken over Master Dang’s mission becoming the Ambassador and leading instructor of the Universal Energy School.

Dr. Theresa Thu-Thuy Nguyen was born on 27 November 1957 in Saigon, Vietnam, and migrated to Australia in 1979. She earned a Bachelor of Medicines and Surgery from the University of Melbourne, Australia (1988) and Doctor of Philosophy (Ph.D.) from the Open International University for Complementary Medicines (Colombo, Sri Lanka) in 1997.

Dr. Theresa is currently Dean of the Faculty of Human and Universal Energy Healing at the Open International University for Complementary Medicines and Vice Chancellor for International Affairs at the same University. She is the President of the Human and Universal Energy and Spirituality Academy (HUESA).


36 Trackbacks / Pingbacks for this entry

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Blogroll

A few highly recommended websites...

Languages

    Translate from:

    Translate to: